no title has been provided for this book
Prijevod:
Nakladnik:
Godina izdavanja:
Ovo je priča o ljubavi prema životu i onima koji su i sami svjetlo koje ne vidimo, ali čujemo njihove glasove.