no title has been provided for this book
Godina izdavanja:
Prvo djelo koje progovara o ratu na Pacifiku iz japanske perspektive i samim time razbija mnoge zapadnjačke predrasude o Japancima i njihovoj ekspanziji u Aziji, zločinima i porivima koji su ih nagnali da prihvate militarizam i kolektivizam.