no title has been provided for this book
„Vile s Učke“ znanstveno je istraživanje predaja s istarskog područja i njihove plodnosti, odnosno mogućnosti da se na temelju likova i tema iz starih predaja oforme nove predaje. Autorica je rodom iz malog mjesta u blizini Žminja pa ima dobar uvid u jezični kontekst predaje.