no title has been provided for this book
Prijevod:
Nakladnik:
Godina izdavanja:
Vrijednost Machiavellijevog djela i danas leži u izravnosti kojom tretira tematiku, što je u doba renesanse predstavljalo prekretnicu u odnosu na prethodne prikaze političkog života. Osim spomenutog, vrijednost Machiavellija je i u ljepoti njegova literarnog izričaja.