ROVINJ – Narodne knjižnice

Pučko otvoreno učilište
Gradska knjižnica “Matija Vlačić Ilirik”
52 210 Rovinj, Pergolisa 2
Tel. 052 / 813 010
Fax: 052 / 840 195
e-mail: narsv-rovinj@pu.t-com.hr
>> Saznajte više

ROVINJ – Specijalne knjižnice

Centar za povijesna istraživanja –
Centro di ricerche storiche di Rovigno
Trg Matteotti 3
52210 Rovinj
Tel. 811 133
Fax 815 786
Kontakt osoba: Marisa Ferrara
e-mail: info@crsrv.org
web: www.crsrv.org/set.htm
>> Saznajte više

Franjevački samostan – Rovinj
De Amicisa 36
52210 Rovinj
Tel. 830 390

Zavičajni muzej Grada Rovinja
Museo civico della Citta’di Rovigno
Trg M.Tita 11
52210 Rovinj
Tel. 816 720
Fax 830 650
Kontakt osoba: Marija Smolica
e-mail: muzej-rovinj@pu.htnet.hr
web: www.muzej-rovinj.com
>> Saznajte više

Zavod za istraživanje mora – Rovinj
Paliaga 5
52210 Rovinj
Tel. 811 544
Kontakt osoba: Daniela Erman
>> Saznajte više