Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna
52100 Pula,  Radićeva 19
Tel./fax: 223 377
E-mail: ured@ss-primijenjenihumjetnostiidizajna-pu.skole.hr
Knjižničarka: Gordana Rupena Stančić


Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu
52100 Pula, Kandlerova 48
tel. 218 787
e-mail: tajnistvo@ss-tur-ugo-trg-pu.skole.hr
Knjižničarka: Željka Kondić Dabo


Ekonomska škola
52100 Pula, Kovačićeva 3
tel. 222 761
e-mail: ekonomska-skola-pula@pu.t-com.hr
Knjižničarka: Davorka Mijajlović


Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile
52000 Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 11
tel. 624 017
e-mail: gssjd@gssjd.hr
Knjižničarka: Magda Rimanić


Gimnazija Pula
52100 Pula, Trierska 8
tel. 212 144
e-mail: gimnazija@gimnazija-pula.skole.hr
Knjižničari: Ivana Petrinić i Nikola Vujačić


Industrijsko – obrtnička škola
52100 Pula, Rizzijeva 40
tel. 216 121
e-mail: ios.pula@skole.hr
Knjižničar: Milan Ostojić


Medicinska škola
52100 Pula, Zagrebačka 30
tel. 543 144
e-mail: sluzbena_adresa@ss-medicinska-pu.skole.hr
Knjižničar: Milan Ostojić


Pazinski kolegij – Klasična gimnazija
52000 Pazin, Jurja Dobrile 6
tel. 624 505
e-mail: kolegij@pazinski-kolegij.hr
Knjižničarka: Kristina Varda


Srednja škola Buzet
52420 Buzet, A. Cerovca T. 7
tel. 662 764
e-mail: ss-buzet@ri.t-com.hr
Knjižničarka: Bogdana Labotić


Srednja škola Mate Balote
52440 Poreč, Karla Huguesa 6
tel. 431 055
e-mail: ss-mbalote@ss-mbalote-porec.skole.hr
Knjižničarka: Mihaela Peruško


Srednja škola Mate Blažine
52220 Labin, Rudarska 4
tel. 856 277
e-mail: ssmb@ss-mblazine-labin.skole.hr
Knjižničarka: Majda Milevoj Klapčić


Srednja škola Vladimira Gortana
52460 Buje, Školski brijeg 1
tel. 772 113
e-mail: ured@ss-vgortan-buje.skole.hr
Knjižničar: Kristijan Buždon


Gospodarska škola
52460 Buje, Školski brijeg 1
tel. 772 077
e-mail: skola@ss-gospodarska-buje.skole.hr
Knjižničarka: Maša Čiča


Srednja škola Zvane Črnja i Strukovna škola E. Kumičića
52210 Rovinj, Carduccijeva 20
tel. 830 154
e-mail: ured@ss-zcrnje-rovinj.skole.hr
Knjižničarka: Gordana Radetić Berić


Strukovna škola
52100 Pula, Zagrebačka 22
tel. 216 261
e-mail: strukovna-pula@post.ht.hr
Knjižničarka: Ana Šarčević


Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana
52210 Rovinj, Carduccijeva 20
tel. 813 277
e-mail: smsir@pu.t-com.hr
Knjižničarka: Adriana Ive


Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana “Dante Alighieri”
52100 Pula, Santoriova 3
tel. 385 091
e-mail: dante@ss-dante-pula.skole.hr
Knjižničarka: Elda Pliško Horvat


Talijanska srednja škola – Scuola media superiore italiana “L. da Vinci”
52460 Buje, Školski brijeg 1
tel. 772 233
e-mail: sssms@pu.t-com.hr
Knjižničar: Giordano Trani


Tehnička škola
52100 Pula, Jurja Cvečića 7
tel. 218 461
e-mail: ured@ss-tehnicka-pu.skole.hr
Knjižničarka: Hilda Grubić


Turističko-ugostiteljska škola A. Štifanića
52440 Poreč, Prvomajska 6
tel. 429 250
e-mail: ured@ss-astifanica-porec.skole.hr
Knjižničarka: Silvana Vlačić