Stručni skup “Knjižnice i organizacijska kultura za inovacije”

Gradska knjižnica Marka Marulića Split organizira stručni skup pod nazivom “Knjižnice i organizacijska kultura za inovacije” koji će se održati u Splitu 16. prosinca 2019.

Ciljevi stručnog skupa:

•pružiti pregled inovativnih principa, dizajn procesa i alata koji se mogu koristiti u knjižničarstvu

•razmjena znanja, iskustava i ideja

•prikaz različitih načina na koje knjižnice mogu doprinijeti poboljšanju ili stvaranju mreže društvenih odnosa u zajednici

•doprinijeti u razumijevanju temeljnih načela potrebnih za donošenje promišljenih i utemeljenihodluka u kreiranju organizacijske inovativne kulture

•iznijeti primjere inovativnih programa i projekata knjižnica koji su nastali kao rezultat promišljanja doprinosa knjižnice u rješavanju društvenih problema i zalaganja da se unaprijedi kvaliteta životau zajednici

•približiti koncept organizacijske kulture knjižničarskoj zajednici

•dati uvid u nove teme koje ulaze u knjižničarski diskurs.

Rok za prijavu za sudjelovanje s izlaganjem je do 22. studenog 2019. godine na e-mail adresu: info@gkmm.hr.

Rok za prijavu nazočnosti bez izlaganja je do 10. prosinca 2019. godine putem obrasca.

Više informacija o skupu možete pronaći ovdje.