Trg M.Tita 11
52210 Rovinj
Tel. 816 720
Fax 830 650
Kontakt osoba: Marija Smolica
e-mail: muzej-rovinj@pu.htnet.hr
web: www.muzej-rovinj.com   

U knjižnici Zavičajnog muzeja grada Rovinja čuvaju se knjige, časopisi, novine, plakati i druga pisana građa koja svojim sadržajem govori o zavičaju. Povijest fonda usko je povezana za razvoj i rast knjižničarske djelatnosti u Rovinju. Počeci sežu u daleku 1859 godinu kada je otvorena Gradska knjižnica. Sudbina knjižnog fonda bila je burna, brojna seljenja su naškodila veličini fonda i stupnju očuvanosti knjiga. Naposlijetku, 1974. godine odvojene su knjige koje sačinjavaju fond gradske knjižnice od knjiga koje čine fond muzejske knjižnice.
Danas je Knjižnica Zavičajnog muzeja grada Rovinja u sastavu muzeja. Fond je podijeljen u više zbirki:

    «Stancoviciana» – knjige iz biblioteke barbanskog kanonika Petra Stankovića (1771-1852)
    knjižnica Antonia Ive (1851-1937), profesora talijanistike na sveučilištu u Beču, filologa i folklorista (sakupljao je pučke pjesme, basne i pripovijetke). Bavio se romanskim govorima Istre i Krka (veljotski je izumro, a istrorumunjski  mali broj osoba govori).
    dio bivše Gradske knjižnice (Biblioteca- Comunale)
    ostaci knjižnica raznih udruga koje su u Rovinju djelovale u 20. stoljeću
    stručni časopisi
    novine (stare novine iz 19. i 20. stoljeća)
    opći fond (za potrebe djelatnika muzeja)
    katalozi likovnih izložbi
    plakati i kalendari
    sitna tiskana građa
    hemeroteroteka

Fond se obrađuje, unosi u bazu podataka  koristeći programsku aplikaciju “Medved”.

Pripremljene i održane su tri izložbe iz fonda knjižnice i objavljena tri kataloga:

    Stancoviciana : spomenička biblioteka = biblioteca monumentale = gedenkbibliothek / autor teksta Bruno Dobrić, autor izložbe Branko Gulin
    Smolica Marija: Knjige tiskane u 16. stoljeću iz fundusa Zavičajnog muzeja grada Rovinja = Le cinquecentine del Museo civico della città di Rovigno. Rovinj: Zavičajni muzej grada Rovinja, 2001.
    Smolica Marija: Knjige tiskane u 17. stoljeću iz Fundusa Zavičajnog muzeja grada Rovinja = Libri del Museo civico della città di Rovigno stampati nel XVII secolo. Rovinj: Zavičajni muzej grada Rovinja, 2004.

Radno vrijeme:
zimi: 9-13, nedjeljom i ponedjeljkom zatvoreno
ljeti: 9-13 sati i 19 do 22 sata. Ponedjeljkom zatvoreno

 
PETAR STANKOVIĆ – PIETRO STANCOVICH (1771-1852), čovjek hrvatskih korijena i talijanske kulture i etno-nacionalne svijesti, dominantna je i amblematična figura istarskoga intelektualnog života potkraj XVIII. i u prvim decenijama XIX. stoljeća. Okićen epitetima «istarskog Plutarha», «arkađanina», «erudita»…, Stanković je svojom marljivošću, svestranim zanimanjem za intelektualno, poetsko i praktično, ostvario i polihistorske domete. Osrednji stihotvorac – prigodničar, Stanković je najveće uspjehe postigao u znanosti, u upornome i samoprijegornom traganju za podacima o ličnostima i zbivanjima u istarskoj prošlosti. Ostavio je iza sebe plodan opus od 23 knjige s oko 3000 stranica.

Zaljubljenik u knjigu (prikupio je za života vrlo vrijednu biblioteku), znatiželjni duh ( na svojim je povremenim ekskursima izvan Istre sudjelovao u mnogim akademijama, čiji je bio i član), iluminist koji se zalaže za otvaranje škola i vjeruje u moć prosvjete, intelektualac koji je čitav život, daleko od politike, karijere i crkvene hijerarhije, proveo u radu….